Home

Vi är ett svenskt varumärke baserat på en tradition av äkta hantverk, tidlös elegans och egen design. Vi har designlinjen i Sverige, men vi producerar av de bästa kvaliteterna hos våra utvalda tillverkare i Indien och i nära samarbete med skräddaren och sömmerska.

Granath representerar det bästa av vårt skandinaviska arv och vi erbjuder et

t fräscht och flexibelt tillväga-gångssätt för dagens garderob och en helhetssyn av det moderna livet, dess komplexitet, rytm och variation.

Vi tar hand om våra produkter genom varje steg i konstruktionsprocessen och betonar material av hög kvalitet, så resultatet av var och en av våra produkter är den perfekta balansen mellan elegans, komfort och skönhet - med andra ord är den gjord att användas och uppskattas.

Vi har valt att producera i så små mängder att det blir ett speciellt fall om du träffar en annan person på gatan som bär samma kläder.

Vi utvecklar även vårt tryck i vår egen designverkstad.


Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas. Alla personuppgifter lagras på en säker databas hos One.com och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för HWIN ABs auktoriserade medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa) samt i en begränsad omfattning för våra transportsamarbetspartner. One.com har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på One.coms server är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion. Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.